loglynx
meestens juridisch weblog over de media- en informatiemaatschappij en overige opborrelende oprispingen
Monday, December 22, 2003  

KaZaA is legaal

De Hoge Raad heeft beslist dat bestandsuitwisselingsprogramma KaZaA legaal is. Hiermee wordt een eerdere uitspraak van het Gerechtshof bekrachtigd en wordt het advies van de Advocaat Generaal gevolgd. Wereldwijd is dit de eerste uitspraak in hoogste rechterlijke instantie over de rechtmatigheid van peer-to-peer software. De advocaten van KaZaA verwachten daarom dat het een belangrijk precedent zal scheppen zowel binnen de Europese Unie als daarbuiten. De Nederlandse entertainmentindustrie, bij monde van de NVPI, waarschuwt voor schijnzekerheid: "Hoewel de Hoge Raad Kazaa niet strafbaar heeft bevonden, vrijwaart dit gebruikers niet. Met de software is allerlei illegaal gebruik mogelijk."

Update: Hoogleraar Informatierecht aan de UvA Bernt Hugenholz las de uitspraak en concludeert dat deze praktisch nietszeggend is. Vanwege knullig procederen van Buma is de Hoge Raad niet toegekomen aan de vraag of KaZaA verboden zou kunnen worden (nl. blijven steken bij de verwerping van Buma's vordering dat KaZaA de software zo zou moeten wijzigen dat auteursrechtinbreuk voorkomen zou worden). Ter vergelijking: In de Amerikaanse uitspraak waarmee videorecorders een legale status verwierven werd wel aan een soortgelijke vraag toegekomen en toen ontstond het criterium van de 'substantial non-infringing use'. Aangezien KaZaA waarschijnlijk voor het overgrote deel auteursrechtinbreuk faciliteert (i.t.t. videorecorders waarvan de televisieproducenten hadden aangegeven geen bezwaar te hebben tegen tapen), blijft het voor Hugenholz de vraag of KaZaA niet een te eenvoudige overwinning heeft geboekt. De bodemprocedure die nu ongetwijfeld door Buma wordt aangespannen zal in een jaar of 3 tot een écht antwoord moeten leiden op de vraag of KaZaA legaal is.

posted by mark | 10:50 AM
Monday, December 15, 2003  

U2 Fuck-beslissing onder vuur

Nicole Richie & Paris Hilton op de bank bij HillbilliesRijkeluis-beroemdheid Paris Hilton waarschuwde Nicole Richie nog zo voordat zij haar het woord gaf tijdens één of andere Awardshow: "Now Nicole, remember, this [is?] a live show, watch the bad language." Maar Richie trok zich er niets van aan en ook de vertraging van 5 seconden tussen opname en uitzending was niet voldoende om al haar vuige taal weg te bliepen. Het meermalig gebruik van het woord 'fuck' door Richie (dochter van Lionel en momenteel met Hilton in een reality serie op het platteland), heeft ertoe geleid dat beide partijen in het Amerikaanse Congres mediatoezichthouder FCC hebben gevraagd om in te grijpen.

Mocht gehoor worden gegeven aan de roep om strenger optreden tegen obsceen taalgebruik, dan komt daarmee een eerdere beslissing van het FCC onder vuur te liggen. In oktober werd geen overtreding geconstateerd [.pdf] in het 'fuck-gebruik' van U2-zanger Bono tijdens de Golden Globe Awards, "this is really, really, fucking brilliant". Doorslaggevend achtte de toezichthouder dat het woord als bijvoegelijk naamwoord en niet in een seksuele context werd gebruikt. Senatoren hebben een resolutie ingediend waarmee de mogelijkheid ontstaat de uitzendlicentie in te trekken bij veelvuldig in de fout gaan alsmede om per afzonderlijke overtreding een boete op te leggen. Enkele afgevaardigden willen nog verder gaan en hebben een wetsvoorstel ingediend waarmee de FCC-beslissing direct wordt ontkracht en expliciet bepaalde woorden verboden worden: the term `profane', used with respect to language, includes the words `shit', `piss', `fuck', `cunt', `asshole', and the phrases `cock sucker', `mother fucker', and `ass hole' [H.R. 3687]. De voorgenomen verbodsacties worden bekritiseerd omdat ze in strijd met de vrijheid van meningsuiting kunnen komen en te vaag en subjectief zijn om te handhaven. Saillant detail is dat de wetgevende bevoegdheid in dit opzicht zich beperkt tot televisie via de ether en de (snel in populariteit stijgende) kabelstations ongemoeid laat.

Bonus: Monty Python's Using proper English, the F-word [flase]
+Loglynx eerder over fucking constitutionele aspecten, Constifuckingtutional

posted by mark | 7:51 PM
 

Merkwaardige actie

de Merkplaats® meldde: "Juristen van het Merkenbureau hebben de naam vervolgens gedeponeerd in de ruimst mogelijke zin. De naam Catharina Amalia is nu beschermd voor goederen variërend van eierdopjes tot fietsventieltjes en voor diensten variërend van hondenkennels tot schoonheidsalons. Altijd handig als in de toekomst het koningsschap niets voor Catharina Amalia blijkt te zijn."
Ook een manier om het koninklijke huis als klant te werven. Daarbij vraag ik me af hoe wordt omgegaan met de mogelijkheid dat een merkdepot kan worden doorgehaald na 5 jaar niet te zijn gebruikt.

posted by mark | 7:47 PM
 I beg your pardon?
 Dubbeloppotsen
 Eerder
 Nederlogs
 Global Logs
 Ledigheid
 BNN
 archives