loglynx
meestens juridisch weblog over de media- en informatiemaatschappij en overige opborrelende oprispingen
Sunday, November 28, 2004  

Uitgelekt

INTERN MEMO - VERTROUWELIJK

Ministerie van Jusitie
Aan: Piet Hein
Van: Jan Huysteeg
d.d.: 25 11 2004
Onderwerp: Mogelijke strafbaarheid uitspraken Van de Ven


Beste Piet Hein,

Op jouw verzoek zend ik je hierbij mijn eerste verkenningen naar de mogelijke strafbaarheid van de doodswens aan het adres van Wilders door de internetimam Abdul-Jabbar van de Ven afgelopen dinsdag. Helaas biedt het strafrecht weinig mogelijkheden om met succes vervolging in te stellen. Aanknoping bij art.137d Wetboek van Strafrecht, het aanzetten tot haat of oproepen tot geweld wegens iemands levensovertuiging, lijkt alleen al niet mogelijk omdat onlangs nog door het OM is geoordeeld dat iemands politieke overtuiging niet onder het begrip 'levensovertuiging' kan worden geschaard (dit was in de haatzaaiaanklacht van Spong en Hammerstein namens wijlen dhr. Fortuyn). Daarnaast zou de imam nog kunnen aanvoeren dat hij uitdrukkelijk geweld heeft afgekeurd en hem voorts woorden in de mond zijn gelegd door de interviewer. Vooralsnog biedt art.266, de eenvoudige belediging, m.i. de meeste aanknopingspunten. Welbeschouwd is er weinig beledigender dan het oordeel dat iemand het leven niet waard is.

Uiteraard bestaat het risico dat een vervolging niet tot een veroordeling zou leiden. Vroeger zou zoiets nog wel eens kunnen zijn opgevat als een teken van de onpartijdigheid van het recht en de rechtsstaat of Read more »

posted by mark | 1:15 PM
Saturday, November 06, 2004  

Dag Theo

"(..) nu een Marokkaanse jongeman met een baard en traditionele soepjurk een einde heeft gemaakt aan zijn leven, lijkt de verontwaardigde razernij van de achtergeblevenen ook niet meer te houden. De kloof tussen de praktisch schaamteloze nar van het vrije woord en een exponent van een ontheemde cultuur die onder alle omstandigheden krampachtig eer en respect eist, is Theo van Gogh noodlottig geworden. (..)"

Sargasso 3/11/04

Add. 13/11: Gevoelige Gelovigen

posted by mark | 3:46 PM
 

To my former American brothers

"(..) You disappointed me in a major way, I will not tolerate your stubborn superpower behaviour any longer. (..)"

Sargasso 3/11/04

posted by mark | 3:45 PM
 

Netwerk over Weblogs

"(..) Webloggers opereren veelal anoniem, zijn het bloeddorstigst in groepen en laten zich niet ter verantwoording roepen, zo luidde de schijnbaar uit een natuurdocumentaire weggelopen analyse over weblogroedels in hun natuurlijke http-habitat. (..)"

De Internetjournalist 27/10/04

posted by mark | 3:39 PM
 I beg your pardon?
 Dubbeloppotsen
 Eerder
 Nederlogs
 Global Logs
 Ledigheid
 BNN
 archives