loglynx
meestens juridisch weblog over de media- en informatiemaatschappij en overige opborrelende oprispingen
Tuesday, May 25, 2004  

Biostabil mag kermiskettinkje worden genoemd
Uitlatingen op de website www.biostabil.sucks.nl zijn niet onrechtmatig volgens de Kort Geding-rechter te Groningen. Het recht van gedaagde om zich vrij te kunnen uiten en daarbij misstanden aan de kaak te kunnen stellen wordt afgewogen tegen het recht van eiser (verkoper van De Biostabil 2000, een medaillon die de natuurlijke balans in het lichaam zou herstellen) om niet in zijn eer en goede naam te worden aangetast. Op alle punten wordt de eiser in het ongelijk gesteld. De rechter overwoog onder meer: "Nu verder duidelijk is dat [gedaagde] de uitlating over de Biostabil2000 als het "'kermiskettinkje van [eiser]" niet brengt als een feit doch voor een ieder duidelijk is, althans duidelijk zou moeten zijn, dat het hier een eigen subjectief waarde-oordeel over de BioStabil2000 van [gedaagde] zelf betreft, vermag de voorzieningenrechter niet in te zien dat de grenzen van het betamelijke in deze zijn overschreden en [eiser] zich deze uitlating niet moet kunnen laten welgevallen."

posted by mark | 10:23 PM
 

Ook Broadcast Flag-technologie voor audio?
De Amerikaanse platenindustrie wil graag een Broadcast Flag voor audio. Lees ook het uitstekende artikel De broadcast flag en fundamentele rechten: verplichte kopieerbeveiliging in de Verenigde Staten [.pdf] over de afbreuk die de televisie Broadcast Flag doet aan de vrije meningsuiting en de eerlijke mededinging (welke effecten zich de facto tot Europa uitstrekken).

posted by mark | 10:22 PM
 

Kuisheidsteam
Disney en de Paus ijveren gezamenlijk voor verdergaande regelgeving tegen onzedelijke Amerikaanse TV.

posted by mark | 9:58 PM
Wednesday, May 12, 2004  

Vraaggericht potsen

De googlehits wijzen uit dat men op zoek is naar de video van de onthoofde amerikaan in Irak. Hier stond het origineel, en de mirror: Abu Musab al-Zarqawi shown slaughtering an American. U weet dat u zich ook kunt verdiepen in achtergronden: Google News over Abu Musab al Zarqawi.

posted by mark | 9:44 AM
 I beg your pardon?
 Dubbeloppotsen
 Eerder
 Nederlogs
 Global Logs
 Ledigheid
 BNN
 archives