loglynx
meestens juridisch weblog over de media- en informatiemaatschappij en overige opborrelende oprispingen
Thursday, October 30, 2003  

Fox klaagde bijna zichzelf aan

Het Fox News Channel heeft ooit op het punt gestaan om de tekenfilmserie The Simpons aan te klagen, terwijl deze door zusterbedrijf Fox Entertainment werd uitgezonden. De maker van de Simpsons, Matt Groening, heeft dit deze week in een radio-interview verteld. De aanleiding was de wijze waarop de tekenfilm de felle rechtse stellingnames in Fox News parodiëerde. Zo kwamen op de 'news ticker' onder in beeld teksten voorbij als: "Do Democrats Cause Cancer?... Study: 92 per cent of Democrats are gay... JFK posthumously joins Republican Party... Oil slicks found to keep seals young, supple...". Uiteindelijk werd besloten van een rechtszaak af te zien, maar de parodie bleef volgens Groening niet geheel zonder gevolg: "Now Fox has a new rule that we can't do those little fake news crawls on the bottom of the screen in a cartoon because it might confuse the viewers into thinking it's real news".

Update: Groening blijkt het verhaal te hebben verzonnen om Fox te stangen, naar men aanneemt gevoed door de rechtszaak tussen Fox en Al Franken (via Quotelog).

posted by mark | 5:41 PM
 

Kapitalen

Installeer het font Capitalis Pirata als uw standaard lettertype, typ uwzelve ongans en wacht vervolgens tot u de eerste 'cease and desist letter' van een advocaat hebt ontvangen wegens merkinbreuk.

posted by mark | 5:39 PM
Thursday, October 23, 2003  

ReGrettable?

Columnist en brandbriefschrijver Luuk Koelman dreigt naar aanleiding van een column over Gretta Duisenberg voor de rechter te worden gedaagd. De column die op 16 oktober in de Metro verscheen, levert Koelman een advocatoriaal schrijven op waarin wordt geschermd met een kort geding als hij niet voor 17.00 uur bevestigt het stuk te hebben vervangen door een rectificatie. Koelman is niet onder de indruk en bedankt de advocaat voor zijn "humoristisch schrijven".

Een columnist heeft een vergaande vrijheid van meningsuiting, echter geen onbeperkte. De advocaat stelt onder meer dat Duisenberg als "naïeve groupie" wordt neergezet en verderop meldt hij dat er geen enkel publiek belang mee wordt gediend en slechts beoogd is om Duisenberg te beschadigen. Zou het afschilderen van Duisenberg als naïef nu juist niet het belang zijn dat Koelman voor ogen heeft gehad? Of dit belang 'publiek' is, lijkt mij overigens niet eens noodzakelijk (alhoewel dat hier ook vol te houden is), belangrijker is volgens mij dat het stuk niet 'nodeloos grievend' is. Bij beoordeling daarvan weegt m.i. zwaar dat Duisenberg zelf de publiciteit heeft gezocht met haar acties en aldus tegen een stootje moet kunnen. Voor wat betreft de seksuele connotatie en de weinig flatterende wijze waarop Gretta's uiterlijk wordt beschreven zal het stijlmiddel van de overdrijving als standaarduitrusting van een columnist waarschijnlijk afdoende verweer opleveren. Ik verwacht niet dat Duisenberg een kans maakt voor de rechter.
Via Esc

posted by mark | 9:02 PM
Monday, October 13, 2003  

Zondag: Op de Koffie bij Schoonmama

'Ach meisje, als je eens wist wat je allemaal hebt aangericht', verzuchtte haar aanstaande schoonmoeder terwijl ze hoorden hoe de WC-deur op slot werd gefrommeld.
De jonge vrouw pakte het kleine koffiekopje bij het minuscule oortje en nam een slok. Op.
De schoonmoeder vervolgde. 'Zo worden wij bij ieder akkefietje kwetsbaarder en worden wij telkenmale afgehouden van het werk voor het land.'
Je wist nooit of 'wij' nou ook echt als meervoud bedoeld was, maar duidelijk was dat Beatrix zichzelf wel in het middelpunt van het algemeen belang waande, dacht de jonge vrouw en richtte zich tot haar, 'Voor ons is het anders ook niet makkelijk'.Read more »

posted by mark | 9:22 PM
Friday, October 03, 2003  

AG van de Hoge Raad geeft KaZaA gelijk

De Advocaat Generaal (AG) van de Hoge Raad heeft geadviseerd om het beroep in cassatie van Buma/Stemra in de rechtszaak tegen KaZaA te verwerpen. Als de Hoge Raad het vandaag gepubliceerde advies overneemt (uitspraak verwacht 19 december a.s.) dan betekent dit voor KaZaA, net als bij de uitspraak van het Gerechtshof, een overwinning. De advocaat van KaZaA, Christiaan Alberdingk Thijm, citeert alvast een alinea uit de 43 pagina's tellende conclusie van de AG:

"Ook al kunnen nieuwe technische ontwikkelingen (tijdelijk) ten koste gaan van bepaalde beroepsgroepen of bedrijfstakken, de wetgever en de rechter schrikken er -- m.i. terecht -- voor terug om dáárom die nieuwe (op zichzelf meestal toegejuichte) technische vernieuwingen te verbieden of af te remmen. Op het gevaar af dat alle vergelijkingen natuurlijk als 'mank' kunnen worden aangevochten, zeg ik toch nog maar eens dat het spoor natuurlijk ten koste ging van de trekschuit. Maar ook dit: de phonografie (Edison c.s.) en de radio gingen ten koste van de kleine individuele uitvoerende zangers en musici. Het waren de componisten (verenigd in Buma/Stemra), en de ster-uitvoerders op fonogrammen, en de fonografische industrie, die van die technische ontwikkelingen (enorm) geprofiteerd hebben. Dat is hen graag gegund, al pink ik een traan weg over het daardoor veroorzaakte noodlot voor de kleine straat- en café-muzikanten. Geen wetgever of rechter die zich om deze laatsten bekommerde."

Update: de gehele conclusie van Advocaat Generaal D.W.F. Verkade staat online (.pdf).

posted by mark | 2:08 PM
 I beg your pardon?
 Dubbeloppotsen
 Eerder
 Nederlogs
 Global Logs
 Ledigheid
 BNN
 archives