loglynx
meestens juridisch weblog over de media- en informatiemaatschappij en overige opborrelende oprispingen
Monday, March 31, 2003  

En nou haal ik (mijn) God erbij

Amerika doet serieuze pogingen om God wat meer bij de oorlog te betrekken. Zo dienden enkele afgevaardigden van het Amerikaanse Congres onlangs een voorstel in om een bepaalde dag te reserveren voor "humility, prayer, and fasting for all people of the United States". Op deze dag zouden alle Amerikanen moeten worden opgeroepen te bidden en vasten omdat het land in een oorlog tegen het terrorisme verkeert en bezig is de Iraakse bevolking te bevrijden. Ook op het strijdveld in Irak worden religieuze activiteiten ontplooid. De groepering 'In Touch Ministries' deelde aan duizenden soldaten een mini-gebedsboekje uit* onder de naam 'A Christian's Duty'. In dit pamflet worden de militairen opgeroepen om te bidden voor president Bush. Het zondagsgebed luidt: "Pray that the President and his advisers will seek God and his wisdom daily and not rely on their own understanding".

God zelf maakt ondertussen op The Onion volkomen duidelijk hoe het gebod 'Gij zult niet doden' moet worden gelezen: "I tried to put it in the simplest possible terms for you people, so you'd get it straight, because I thought it was pretty important," said God, called Yahweh and Allah respectively in the Judaic and Muslim traditions. "I guess I figured I'd left no real room for confusion after putting it in a four-word sentence with one-syllable words, on the tablets I gave to Moses. How much more clear can I get?"

*via Sargasso

posted by mark | 11:09 PM
Friday, March 28, 2003  

Fictie: Muhlad, de dubbelganger
Feit: Iraq-O-Meter
Fictie: Jonathan Franzen* schrijft een kort verhaaltje over Amerika en Europa. "They hoped to use Joseph's momentary fright to gain control of the entire mansion."
Feit: The Iraq body count database
Fictie?: Gulf War 2 (aka World War 2.5)** [flash]

*via de Leeskamer / **via Smoel

posted by mark | 11:00 PM
Thursday, March 27, 2003  

Iraakse tv-beelden via internet

Stichting DSL-TV biedt in samenwerking met XS4ALL de mogelijkheid om op je computer naar het Iraq Satellite Channel te kijken (via Realplayer of Windows Mediaplayer). Het gaat om een proefperiode tot 28 mei 2003 waarin de streams van het Iraakse televisiestation en een vijftal andere zenders voor iedereen in Nederland open staan. Netkwesties beschrijft de auteursrechtelijke problemen die deze nieuwe tv-distributie kan ondervinden.
+ Slate legt uit hoe je de zenders ook van buiten Nederland kan bekijken.

posted by mark | 1:50 PM
Tuesday, March 25, 2003  

Prachtige plaatjes

Na onderstaand bericht bent u wellicht toe aan wat verfijnder beeldmateriaal. Dat geeft mij mooi aanleiding om de site van fotograaf Thomas Schlijper te linken. Ook hier is de oorlog onontkoombaar, maar vanuit Amsterdam bezien doet deze minder beklemmend aan, mede omdat er van deze afstand meer ruimte is voor relativering en humor.
Klik op de foto's om deze groter te zien en van meer foto's te genieten

posted by mark | 8:32 PM
 

"The constant sanitization of war"

De alternatieve nieuwssite YellowTimes.org is de afgelopen twee maanden twee keer offline gehaald. Afgelopen zondag kreeg de site het bericht:"We are sorry to notify you of suspending your account: Your account has been suspended because [of] inappropriate graphic material". Dit gebeurde omdat zij screenshots van de Iraakse tv-uitzending plaatsten waarop Amerikaanse krijgsgevangenen en Iraakse slachtoffers te zien waren. Yellow Times geeft echter aan niet te stoppen met het tonen van schokkende beelden en voelt zich daarbij vergezeld van het morele gelijk: "The purpose of these images is to engage the reader on a level not found, indeed suppressed, within Western corporate media. The constant sanitization of war by this same media since the conflict in Vietnam has led to an American culture that accepts war as a glorious, if not romantic endeavor, waged for flowery and moral reasons. The filth, horror, and primitiveness have been removed like it's some kind of fattening food that needs to be altered before its deemed fit for consumption and digestion."

De beelden die Yellow Times toont van de krijgsgevangenen, zijn in Nederland "gewoon" integraal uitgezonden. Ik zag ze bijvoorbeeld zondag in de namiddag op het RTL-nieuws. Zeer schokkende beelden toont The Memory Hole, u bent bij deze gewaarschuwd: "What the US media won't show us: Unforgiving images of civilians, POWs, and soldiers on both sides".

posted by mark | 7:15 PM
Monday, March 24, 2003  

MTV bant de bom in videoclips

MTV Europe raadt haar dochterondernemingen in een intern memo* af om bepaalde, in het licht van de oorlog gevoelige, videoclips te vertonen. Het betreft clips waarin oorlogsbeelden of andere gewelddadigheden voorkomen (bijvoorbeeld: 'Passengers/U2 "Miss Sarajevo" - contains missiles, guns and buildings being blown up'). Ook wordt afgeraden om videoclips met een mogelijk aanstootgevende titel uit te zenden (zoals "You, Me and World War Three" van Gavin Friday) en wordt de banvloek uitgesproken over het gehele repertoire van The B-52's. Loglynx vreest dat Def-ik ben de bom-Rhymz eenzelfde algeheel veto ten deel zal vallen (wat een politiek geëngageerde rapper is dat eigenlijk).

+ Na de WTC-aanslag kwam een lijst te circuleren op internet met daarop allerlei "lyrically questionable" songs die door een groot mediabedrijf bij al haar radiostations in de ban zouden zijn gedaan. Het gerucht bleek niet te kloppen.

*Internmemos-link via
The Command Post is een collectief warblog dat met een onwaarschijnlijke updatefrequentie over de oorlog in Irak bericht (in de regel met gemak meer dan 10 posts per uur) .

posted by mark | 9:30 PM
 Het Japanse (edoch Engelstalige) Mainichi verzamelde 10 propaganda-leaflets die de Amerikanen boven Irak uitstrooien.
Zie ook mijn eerdere propagandapotsje.

posted by mark | 9:15 PM
Sunday, March 23, 2003  

O, dus aan het Verdrag van Genève doen de VS nog wel mee?

Het Pentagon is woedend over de beelden van Amerikaanse krijgsgevangenen die de Iraakse televisie heeft uitgezonden. De Amerikaanse defensietop stelt dat er sprake is van schending van het Verdrag van Genève en minister van Defensie, Donald Rumsfeld, riep televisiestations op om de beelden niet uit te zenden. Ook het Internationale Rode Kruis Comite acht de opnamen in strijd met de Geneefse Conventie. De beelden tonen hoe vier Amerikaanse militairen, die in de zuidelijke stad Nasiriya gevangen zijn genomen, worden ondervraagd. Onder andere te zien was hoe een soldaat antwoordde op de vraag waarom hij naar Irak was gekomen: '"I follow orders." He was then asked if Iraqis had greeted him with "music or with guns". He replied a number of times that he did not understand.' De Iraakse minister van Defensie Sultan Hashim Ahmed verklaarde dat de krijgsgevangenen geen gevaar lopen en juist zullen worden behandeld in overeenstemming met het verdrag. De bepaling uit artikel 13 van de 'Geneva Convention relative to the Treatment of Prisoners of War' die zou zijn overtreden door de Irakezen, luidt als volgt: prisoners of war must at all times be protected, particularly against acts of violence or intimidation and against insults and public curiosity.

posted by mark | 10:23 PM
Saturday, March 22, 2003  

BBC biedt Witte Huis verontschuldigingen aan

Het uitzenden van beelden voorafgaand aan Bush' speech van afgelopen donderdag heeft de BBC een fikse reprimande van het Witte Huis opgeleverd. De beelden toonden hoe de presidentiële haarcoupe werd verzorgd en hoe Bush bezig was met gekke-bekken-trekken om de kaken in parate staat te krijgen voor het voeren van zijn oorlogsspeech. De BBC heeft zijn excuses aangeboden voor het uitzenden van de beelden. The Smoking Gun heeft een 'still' en een 10 seconden durend fragment van The making of a shocking and awesome hairdo.

posted by mark | 4:51 PM
Thursday, March 20, 2003  

Wapenbroeders

30 Named Partners in 'Coalition of the Willing':
Afghanistan, Albania, Australia, Azerbaijan, Bulgaria, Colombia, the Czech Republic, Denmark, El Salvador, Eritrea, Estonia, Ethiopia, Georgia, Hungary, Italy, Japan, South Korea, Latvia, Lithuania, Macedonia, the Netherlands, Nicaragua, the Philippines, Poland, Romania, Slovakia, Spain, Turkey, the United Kingdom and Uzbekistan. The State Department listed Japan as available for "post-conflict" support.

+ The Age: 'Coalition of the not-so-willing?'.

posted by mark | 3:07 PM
Wednesday, March 19, 2003  

Oorlog tegen Irak is onrechtmatig

Redelijk wijdverbreid leefde reeds de opvatting dat de juridische basis voor de oorlog tegen Irak zeer wankel is, hetgeen nog eens wordt ondersteund door de volgende twee artikelen die vandaag verschenen. In een opiniërend stukje in Findlaw wordt gesteld dat zowel naar internationaal recht als naar Amerikaans recht de oorlog als onwettig beoordeeld moet worden. De uitkomst van deze bevindingen worden wel direct gerelativeerd door de auteur: "In the end, the question of whether war on Iraq is legally justified is less important than whether it is morally and practically justified. If the U.S. and its allies prevail in a relatively quick war with minimal loss of life, if further evidence of Saddam's malevolent intent surfaces, and if the Iraqi people welcome allied forces as liberators rather than conquerors, then quibbles about legality may be overlooked." Echter, schade aan het aanzien van Amerika, "as a nation committed to principles of justice under law", lijkt onvermijdelijk.

Een Reuters-nieuwsbericht laat verschillende juristen aan het woord die weinig moeite hebben tot eenzelfde conclusie te komen. Of de onrechtmatigheid van de oorlog ook kan leiden tot rechtszaken tegen het Amerikaanse bewind wordt zeer onaannemelijk geacht. Bijvoorbeeld een veroordeling van de militaire actie door de Verenigde Naties is alleen al door Amerika's vetorecht bij voorbaat kansloos. Juridische experts wijzen tevens op de mogelijkheid dat naderhand een rechtvaardiging aan de oorlog wordt verleend. Iets dergelijks deed zich voor in 1999 toen de Kosovo-oorlog die VN-steun ontbeerde, achteraf alsnog juridisch werd goedgepraat op grond van humanitaire omstandigheden. "However, to enter a war based on this expectation sees us revert to the 'just war' theory. In doing so, we fall into precisely the trap the United Nations was established to avoid." Ten minste leiden de artikelen tot de onmiskenbare conclusie dat de glibberigheid van het onrechtmatige militaire pad een ernstig gevaar vormt voor de stabiliteit van de internationale rechtsorde.

+ Blijft u op de hoogte van de oorlog door:
Reuters Raw video -online actuele beelden-
Kevin Sites blog -CNN journalist in Irak-
Where is Raed? -Irakese blogger in Bagdad-
Sargasso -uitstekende updatefrequentie (vooralsnog;-) en originele invalshoeken-

posted by mark | 11:37 PM
 

an overload of blurry and distorted information

Voor online actuele beelden uit Irak: Reuters Raw Video.

posted by mark | 9:53 AM
Monday, March 17, 2003  

Kwistig

In deze geschiedenisquiz kan je het in allerlei categorieën vragen opnemen tegen twee andere spelers. Functioneert soepel, vindt snel (al dan niet virtuele?) tegenspelers, en bovenal: niet onaardige vragen. Het flashspelletje vormt de opmaat voor de Grote Geschiedenisquiz 2003.

posted by mark | 8:20 PM
 

Marktwerking

Vanwege de weinig kritische en eenzijdige berichtgeving door Amerikaanse media over het conflict met Irak, halen veel Amerikaanse internetters hun informatie van over de landsgrenzen. Vooral de Britse Guardian lijkt hiervan te profiteren en ook weblogs nemen toe in belang. "'Weblogs are doing all the work that the U.S. media did in the past' (..) In fact, a lot of the Guardian's U.S. traffic is referred by weblogs, especially Matt Drudge's Drudge Report."

posted by mark | 7:47 PM
Friday, March 14, 2003  

Flyeren voor de oorlog

Propaganda fascineert mij mateloos. Hoe onverbloemder, hoe fascinerender. Zeer onsubtiele propaganda gedijt goed in oorlogstijd en een speciaal distributiekanaal wordt hierbij gevormd door het uitstrooien van propagandapapiertjes boven 'het land van de vijand'. Al in de Eerste Wereldoorlog werden er voorzichtig leaflets uit vliegtuigen gegooid. In de Tweede Wereldoorlog werden op verschillende wijzen dergelijke pamfletjes verspreid. Het Amerikaanse leger stencilde naarstig zijn 'mededelingen' in Vietnam, in Afghanistan (+) en zoals het bij een gedegen oorlogsvoorbereiding past, wordt er boven Irak nu ook driftig geflyerd.

De inhoud van deze leaflets vormt uiteraard een prima aanleiding voor satire. Ik vraag me echter af hoe grappig ik het zou vinden als ik tijdens een wandeling een papiertje vond waarop stond dat mijn laffe koningin al meteen naar het buitenland is gevlucht (apprecieer het hypothetische edoch zeer aannemelijke voorbeeld), dat de schade door bommenwerpers niet mag worden hersteld en dat de mannen in de bommenwerpers uiteindelijk het beste met mij en mijn land voorhebben. Erg humoristisch zou ik deze situatie niet vinden, denk ik. Of zou het mens'lijk aanpassingsvermogen de situatie doen relativeren? De Guardian meldt dat in het noordelijke, Koerdische deel van Irak, waar de macht van de dictator beperkt is, allerlei anti-Saddam moppen de ronde doen. Er is zelfs een revue die de Irakese leider op de hak neemt. Uiteraard niet geheel gevaarloos voor de uitvoerende komedianten. Een tijdje terug werd op een succesvolle anti-Hussein film direct gereageerd door vanuit Bagdad enkele huurmoordenaars naar het Noorden te sturen om de hele cast van de film om te leggen (welke missie overigens niet werd volbracht).

In de rest van Irak, waar Hussein de scepter zwaait, is vrijwel geen ongecontroleerde informatie-uitwisseling mogelijk, is een kunstscene volkomen afwezig en is er buiten een afgelegen toilet geen gelegenheid tot grappen tappen over het regime. En mocht je op een WC terecht komen waar op de muur staat gekalkt 'Fuck Saddam', dan kan je beter snel afknijpen en wegwezen om geen risico te lopen gearresteerd te worden. Momenteel is in Irak een populaire Hussein-grap: "Saddam is addressing a convention of the blind in Baghdad on the eve of the American attack. He tells them: 'God willing, you will see our victory.'"


Handige informatie over bomontwijken
Een beetje consciëntieuze agressor treft uiteraard passende maatregelen om te voorkomen dat er onschuldige slachtoffers vallen.


+ Een voorbeeld van Nederlandse propaganda door ijverige posterende WA-ers.

posted by mark | 9:22 PM
 

Swiss, Swedish, Danish or Dutch?

Of het door de nakende oorlog komt weet ik niet, maar soms lijkt het er op dat enkele Amerikanen zich in toenemende mate realiseren dat er buiten hun land ook een buitenland is. Voor deze belangstellenden bevat het lespakket 'Europe for Beginners' deze zoek de verschillen tussen Zwitsers, Zweden, Denen en Nederlanders-QUIZ. Het gehele lespakket vaart onder het toegankelijke en marketingtechnisch ijzersterke motto "Foreigners confuse the crap out of me. But, of course they do. I'm American!"

posted by mark | 5:21 PM
Tuesday, March 11, 2003  

Koninginnesoap

(Er) Wordt vervolgd. " 'Ik merk het wel', aldus Zalm."

posted by mark | 9:09 AM
Monday, March 10, 2003  

Computergame of terroristische training ?

De Hezbollah-beweging heeft een computerspel op de markt gebracht waarin operaties tegen Israëlische soldaten moeten worden ondernomen en Israëlische hoogwaardigheidsbekleders als Sharon moeten worden uitgeschakeld. Het spel, Special Force, simuleert in een realistische geografische omgeving mijnen, Israëlische troepen en weersomstandigheden zoals een Hezbollah-strijder deze kan tegenkomen. Lawmeme concludeert dat het spel verboden zou moeten worden ("by any peace-seeking country") omdat het geen computerspel is maar een "terror training tool" en voegt daar aan toe dat men zich geen zand in de ogen mag laten strooien door een eventueel beroep op de vrijheid van meningsuiting.

posted by mark | 9:47 PM
Wednesday, March 05, 2003  

Top 3 in de categorie onomstotelijke bewijzen

Op 3
Prinses Margarita bewijst dat de koningin afluistert: "De 'lichaamstaal' van de koningin verraadde haar, aldus de prinses" tezamen met het ijzersterke "Ik was met een privé-gesprek met haar bezig, dus er zouden geen mensen in de kamer daarnaast moeten zijn."

Op 2
Eef Brouwers bewijst dat hij prinses Margarita niet heeft afgeluisterd met een door haar waargenomen microfoon aan de muur:
"Volgens de hogelijke gepikeerde Brouwers ging het gewoon om een schroef en wordt er bij hem helemaal niemand afgeluisterd."

En de winnaar is......
Onze (jullie) Minister-President die welhaast wetenschappelijk aantoont dat Eef Brouwers prinses Margarita niet heeft afgeluisterd: "De premier nodigde journalisten uit om in de kamer van de directeur-generaal Brouwers van de Rijksvoorlichtingsdient te kijken of er afluisterapparatuur was geïnstalleerd."

Hors categorie: De bewijsvoering tegen Irak

posted by mark | 6:21 PM
Monday, March 03, 2003  

Ontluisterend

Maurice Wesseling van Bits of Freedom tipte vandaag de politechlist over een artikel in The Observer waarin een plan wordt onthuld van de Amerikaanse overheid om leden van de VN-Veiligheidsraad af te luisteren. In een uitgelekt memorandum valt te lezen hoe vanuit het Amerikaanse 'National Security Agency' intern en aan bevriende geheime diensten wordt gevraagd informatie te verzamelen over vooraanstaande leden van de Veiligheidsraad. Met de informatie, die verkregen zou moeten worden door het afluisteren van telefoongesprekken vanuit huis en de werkplek van de VN-leden alsmede door het bekijken van hun e-mails, willen de Amerikanen hun voordeel doen bij het verwerven van steun voor een (de?) oorlog tegen Irak.

Wesseling houdt ook het Nederlandse afgetap in de gaten. Hij verloor onlangs een WOB-procedure (Wet Openbaarheid Bestuur) voor de bestuursrechter waarin hij verzocht om openbaarmaking van cijfers van het justitieel aftappen van telefoons, GSM's en internet in de jaren negentig. Cijfers over telefoontaps in 1999 zijn door de regering wel gegeven in antwoord op kamervragen. In dat jaar werden 10.000 telefoons afgetapt, waarvan 3000 vaste telefoons en 7000 GSM's. Deze cijfers impliceren dat Nederland in absolute cijfers het meeste telefoontaps plaatst ter wereld. Dit Nederlandse beleid zette op Slashdot's reactiepampier aan tot hevige reacties (van getergde Amerikanen?): "Dutch citizens are brainwashed that their country is free when in fact the rate of government intrusion into their lives is much higher than they realize."
+ Loglynx eerder over 's Neerlands aftandse aftapapparatuur.

posted by mark | 8:33 PM
Sunday, March 02, 2003  

Google verwijdert onder druk vermeende pedo-site

Google is beschuldigd van censuur na te hebben toegegeven aan druk van raadsleden van de Engelse stad Chester en de krant The Chester Chronicle om een 'sickening paedophile site' uit de zoekresultaten te verwijderen. Anti-censuuractivist Seth Finkelstein heeft de zaak nader onderzocht en oordeelt dat de site weliswaar zieke humor, maar geen kinderporno bevat. Finkelstein verwijt de zoekmachine te zijn gezwicht voor massahysterie.
De kruistocht van The Chester Chronicle: Don't let these perverts win - Google refuses to remove filth from site - Sick website taken down.
+ Google kwam eerder deze week in opspraak door een e-mail aan Wordspy die 'google' als werkwoord had opgenomen in de betekenis van 'zoeken op het web'. Met dergelijke acties beoogt Google zijn merknaam te beschermen en wil zo voorkomen dat het een soortnaam wordt.

posted by mark | 9:13 PM
 I beg your pardon?
 Dubbeloppotsen
 Eerder
 Nederlogs
 Global Logs
 Ledigheid
 BNN
 archives